ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΜΑΚΛΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΜΑΚΛΗ Ε.Ε.

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΜΑΚΛΗ Ε.Ε., με έδρα τη Λάρισα, αποτελεί το πλέον εξειδικευμένο στο χώρο του οικιακού τυροκομείου και γενικότερα των γαλακτοκομικών προϊόντων. Συνεργάζεται με περισσότερες από 120 τυροκομικές μονάδες, προσφέροντας εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη σε θέματα τεχνολογίας, για λογαριασμό του ΕΛΟΓΑΚ.

​Το εργαστήριο ΠΑΡΜΑΚΛΗΣ ξεκίνησε τη λειτουργία του, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών και βασικό του κριτήριο αποτελεί η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων, στηριζόμενο στον υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτει.
image-139720-divider.png?1424943271883
Το εργαστήριό μας μεταφέρθηκε στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του, 400 τ.μ., και είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 17025, για τη διεξαγωγή μικροβιολογικών εξετάσεων σε τρόφιμα, ώστε να θεωρείται σύμφωνα με τον Ε.Φ.Ε.Τ. «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

Στο χώρο των γαλακτοκομικών, το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΜΑΚΛΗ Ε.Ε είναι το μοναδικό που διαθέτει κινητή μονάδα ελέγχου γάλακτος, για την πραγματοποίηση επιτόπιων αυτοελέγχων στο χώρο παραγωγής - παραλαβής γάλακτος, παρουσία του παραγωγού. Πανελλαδική εξυπηρέτηση.