ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
HACCP - ISO - BRC KAI IFS

image-139713-top_logos_31.jpg?1424939950793
Τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΜΑΚΛΗ ασχολούνται με ιδιαίτερη επιτυχία με τη μελέτη, εφαρμογή και συντήρηση του συστήματος HACCP, καθώς είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις τροφίμων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 487/4.10.2000 ΦΕΚ 1219.

​Αναλαμβάνουν τη μελέτη και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO της σειράς ISO 22000, BRC και IFS, όπως και την εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του συστήματος.